VVO staat garant voor een kwaliteitsvolle volleybalopleiding!   —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Volley Venus Oostkamp streeft kwaliteit na in alle aspecten (sportief, bestuurlijk, menselijke verhoudingen, …) van de werking. Alle geledingen (bestuur, ploegafgevaardigden, trainers, speelsters, spelers, …) zijn ervan overtuigd dat alleen een kwalitatieve benadering een garantie is op duurzaam succes.

Het groepsgevoel binnen het familiale Volley Venus Oostkamp wordt zoveel mogelijk bevorderd zodat iedereen zich betrokken voelt bij het geheel en niet alleen bij de eigen ploeg. Volley Venus Oostkamp wil deze kwaliteit en dit groepsgevoel realiseren in een aangename familiale sfeer.
Alhoewel inzet, discipline en engagement belangrijk zijn (verwoord in het clubreglement), moet tezelfdertijd iedereen zich goed voelen binnen de club. Daardoor is het belangrijk dat iedereen bijdraagt tot het creëren van een goede sfeer waardoor volleybal echt genieten wordt.

Een positieve uitstraling zoals sportiviteit, fair play en team spirit draagt bij tot een positief imago van de club naar de buitenwereld toe. Volley Venus Oostkamp wil een brede waaier aan volleybalmogelijkheden aanbieden: van initiatie (U9) over jeugdwerking (competitiesport) tot een seniorenploeg voor onze dames.

Op al deze niveaus is en blijft volleybal een ploegsport. Dit betekent dat men zich inzet voor de ploeg. De keuze voor één van deze mogelijkheden is niet zonder gevolgen: hoe hoger het niveau, hoe hoger het engagement (bijvoorbeeld inzake tijdsbesteding) dat kan gevraagd worden.

Het bestuur engageert zich om steeds binnen de beschikbare financiële middelen te blijven werken zodat een duurzame toekomst voor de club gegarandeerd blijft.