Elke jaar neemt Volley Venus Oostkamp deel aan het Jeugdsportfonds dat wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en Volley Vlaanderen. Het Jeugdsportfonds is een manier om volleybalclubs tegen het licht te houden en te kijken welke acties alle deelnemende clubs ondernemen naar hun leden toe.

Dit vertaalt zich jaarlijks in een aantal labels die toegekend worden op basis van het ingediende dossier. Ook de bijhorende subsidies zijn uiterst belangrijk voor VVO om de werking verder te kunnen zetten.

Voor het Jeugdsportfonds hebben we volgende labels mogen ontvangen (3 labels van de in totaal 5):

  • Jeugdvriendelijke volleybalclub:
    Via verschillende criteria verdeeld over diverse thema’s (ledenwerving, aanbod, trainers, beleidsvoering, communicatie, …) kan de club hier aantonen dat ze kwaliteitsvol werkt en op die manier een jeugdvriendelijke volleybalclub is.
  • Volley4All:
    Dit label peilt naar de breedtesportacties die een club onderneemt. Volley Vlaanderen stimuleert haar clubs om een uitgebreid aanbod te voorzien voor al zijn leden, van de allerjongsten tot en met de ouders. Een uitgebreid aanbod kan er voor zorgen dat ieder lid zich op zijn/haar niveau kan uitleven. De rol van de ouders en vrijwilligers valt hierbij ook niet te onderschatten. Dit label bestrijkt dus zowel ledenwervingsacties alsook stages en het beleid rond vrijwilligers binnen de club.
  • Talentenlabel:
    Hier kan de club aantonen dat ze structureel extra inspanningen leveren om de talenten binnen de club de noodzakelijk omkadering aan te bieden die past binnen een talentencontext. Het betreft hier de kwalificatiegraad van de trainers en de mate waarin deze geëngageerd zijn om zich permanent bij te scholen (clinics). Maar ook het aanbieden van extra trainingsmomenten en de visie omtrent de technische ondersteuning.

De 2 labels die VVO niet heeft gehaald is het ‘Beachlabel’ en het ‘G-label’.