OVER ONS

Inleiding:

Volley Venus Oostkamp is een volleybalvereniging met meer dan 40 jaar geschiedenis. De club ontstond oorspronkelijk in Hertsberge als herenclub. In de loop der jaren was Volley Venus Oostkamp geëvolueerd naar een damesclub, al bleef er uiteraard ook plaats voor jongens. De thuisbasis van onze club is ondertussen Oostkamp geworden.

De club probeert een unieke aantrekkingspool te zijn voor de jeugd in Oostkamp en omgeving. Dat blijkt ook te lukken, want in twee jaar tijd is ons ledenaantal gestegen van een zestigtal naar een honderdtal spelers.

Op heden heeft Volley Venus Oostkamp geen damesploeg in de provinciale reeksen. Echter is de club enkele jaren terug op een duurzame en financieel gezonde manier begonnen met het heropbouwen van de club vertrekkende vanuit een gezonde basis, zijnde de jeugd. Wij geloven als club in het feit dat een goede jeugdwerking op lange termijn de beste manier is om de club verder uit te bouwen.

Het jeugdvolleybal in Oostkamp is van een hoog niveau, getuige daarvan de vele kampioensploegen die we elk jaar kunnen vieren.

Deze inspanningen leveren ondertussen al heel wat op. Zo kan Volley Venus Oostkamp in het seizoen 2020 – 2021 opnieuw een U17 – meisjesploeg inschrijven in competitie. Daarnaast wordt ook een U15 – meisjesploeg ingeschreven worden, vier U13 – ploegen en vier U11 – ploegen. Onze ambitie is dan ook om binnen 2 à 3 jaar opnieuw een damesploeg te hebben die ingeschreven kan worden in de provinciale reeksen.

Nieuw dit seizoen 2020 – 2021 is dat de club opnieuw een aantal volwaardige jongensploegen in competitie kan brengen. Omwille van het stoppen van de activiteiten van Volleybalclub de Beerlanders uit Beernem, is Volley Venus Oostkamp er in geslaagd om spelers en ouders uit Beernem te overtuigen om zich bij ons aan te sluiten. Wij zien dit vanuit Volley Venus Oostkamp als een unieke kans om voor het eerst in vele jaren opnieuw een aantal jongensploegen in te schrijven en bijgevolg ook jongens uit de regio te motiveren om te komen volleyballen in Oostkamp. Concreet starten we seizoen 2020 – 2021 met een U15 – jongensploeg, een U13 – jongensploeg en een U11 – jongensploeg. Hopelijk kan het jongensvolleybal in Oostkamp opnieuw een succesverhaal worden. Door de aansluiting van de jongens benaderen we een actief ledenaantal van ongeveer 100 spelers.

U merkt het al: het bestuur is uiterst ambitieus, weliswaar op een gezonde, doordachte manier!

De club wordt gerund door een gedreven bestuur en kan rekenen op een aantal enthousiaste medewerkers (ouders van onze spelers).

 

Visie:

Volley Venus Oostkamp streeft kwaliteit na in alle aspecten (sportief, bestuurlijk, menselijke verhoudingen, …) van de werking. Alle geledingen (bestuur, ploegverantwoordelijken, trainers, speelsters, …) zijn ervan overtuigd dat alleen een kwalitatieve benadering een garantie is op duurzaam succes.

Het groepsgevoel binnen het familiale Volley Venus Oostkamp wordt zoveel mogelijk bevorderd zodat iedereen zich betrokken voelt bij het geheel en niet alleen bij de eigen ploeg. Volley Venus Oostkamp wil deze kwaliteit en dit groepsgevoel realiseren in een aangename familiale sfeer. Alhoewel inzet, discipline en engagement belangrijk zijn (verwoord in het clubreglement), moet tezelfdertijd iedereen zich goed voelen binnen de club. Daardoor is het belangrijk dat iedereen bijdraagt tot het creëren van een goede sfeer waardoor volleybal echt genieten wordt.

Een positieve uitstraling zoals sportiviteit, fair play en team spirit draagt bij tot een positief imago van de club naar de buitenwereld toe. Volley Venus Oostkamp wil een brede waaier aan volleybalmogelijkheden aanbieden: van initiatie (bewegingsschool) over jeugdwerking (competitiesport) tot op termijn een seniorenploeg voor onze dames en hopelijk ook heren.

Op al deze niveaus is en blijft volleybal een ploegsport. Dit betekent dat men zich inzet voor de ploeg. De keuze voor één van deze mogelijkheden is niet zonder gevolgen: hoe hoger het niveau, hoe hoger het engagement (bijvoorbeeld inzake tijdsbesteding) dat kan gevraagd worden.

Het bestuur engageert zich om steeds binnen de beschikbare financiële middelen te blijven werken zodat een duurzame toekomst voor de club gegarandeerd blijft. 

 

Missie:

“Het verzekeren, binnen de beschikbare middelen, van een kwalitatief hoogstaand aanbod van volleybalmogelijkheden voor onze Oostkampse jeugd, dit voor elk niveau, en in een aangename sfeer.”

Voor onze jongens hopen we dat de komst van de jongens uit Beernem een troef is om op langere termijn ook een goed beleid uit te werken voor het jongensvolleybal zodat zij niet meer aan een gemengde competitie hoeven deel te nemen. Deze ambitie is niet evident gezien de beperktere interesse van jongens in de volleybalsport. Toch blijven we deze ambitie nastreven.

U11B kampioen 2019 – 2020 U13 kampioen 2018 – 2019

Waarden:

 • Inzet voor de ploeg en de club
 • Fair – play en sportiviteit
 • Discipline
 • Een gezonde ambitie en engagement of “ambitie binnen ieders mogelijkheden”
 • Respect voor mens en materiaal

Doelstellingen en strategie:

 • Jaarlijks minstens één jeugdploeg kampioen zien spelen
 • Elke speler / speelster voldoende speelkansen geven
 • De kwalitatief hoogstaande jeugdwerking blijven doortrekken
 • Resultaten boeken met zeer gemotiveerde trainers en ploegverantwoordelijken.

De belangrijkste randvoorwaarden voor het behalen van deze sportieve doelstellingen blijven de financiële haalbaarheid en de financiële gezondheid van de club.

 

Sterkten:

 • Sportief:
  Blijven werken aan een stevige basis door goede opleidingen te geven aan de eigen jeugd en elk eerlijke speelkansen te geven.
  Zorgen voor nog grotere naambekendheid in de regio.
  Verder bouwen aan een toekomstgericht senioren dames- en herenteam in de provinciale reeksen.
 • Financieel:
  De toestand is gezond en de club heeft geen schulden. De sponsorinkomsten zijn slechts een klein deel van de inkomsten. Op die manier is het voortbestaan van de club niet afhankelijk van de goodwill van een bepaalde
  sponsor.
  Echter zijn sponsorgelden mooie extra’s voor het uitbouwen van een stabiele club, zeker wanneer we als club verder willen doorgroeien.
 • Bestuurlijk:
  Een groep gedreven ’trekkers’ die de club reeds jarenlang onde bouwt. Een zorgvuldig uitgebouwde bestuursstructuur met mensen die elk hun sterktes hebben.
  Een goed imago is hierbij van belang.

 

Het bestuur van Volley Venus Oostkamp