OVER ONS

Inleiding:

Volley Venus Oostkamp is een volleybalvereniging met meer dan 40 jaar geschiedenis. De club ontstond oorspronkelijk in Hertsberge als herenclub. In de loop der jaren evolueerde Volley Venus Oostkamp meer en meer naar een damesclub, al bleef er uiteraard ook plaats voor jongens. De thuisbasis van onze club is ondertussen Oostkamp geworden. U kunt ons bijna wekelijks volgen op zondagnamiddag in de Valkaart.

De club probeert een unieke aantrekkingspool te zijn voor de jeugd in Oostkamp en omgeving. Zo zijn we een aantal jaar terug op een duurzame en financieel gezonde manier begonnen met het heropbouwen van de club vertrekkende vanuit een gezonde basis, zijnde de jeugd. Wij geloven als club in het feit dat een goede jeugdwerking op lange termijn de beste manier is om de club verder uit te bouwen. Bijna alle speelsters en spelers die actief zijn binnen onze club, zijn eigen opgeleide speelsters of spelers. Iets waar we trots op mogen zijn! Deze visie trekken we ook komend seizoen door.

Het jeugdvolleybal in Oostkamp is van een hoog niveau, getuige daarvan de vele kampioensploegen die we elk jaar kunnen vieren.

In het seizoen 2024 – 2025 treden we met volgende ploegen aan in de competitie:

 • Dames promo 4
 • U17 meisjes regionaal
 • 2 U15 – teams meisjes (provinciaal en regionaal)
 • 3 U13 – teams meisjes regionaal
 • 2 U11 – teams meisjes/gemengd regionaal
 • U9 gemengd

 

 

Visie:

Volley Venus Oostkamp streeft kwaliteit na in alle aspecten (sportief, bestuurlijk, menselijke verhoudingen, …) van de werking. Alle geledingen (bestuur, ploegafgevaardigden, trainers, speelsters, spelers, …) zijn ervan overtuigd dat alleen een kwalitatieve benadering een garantie is op duurzaam succes.

Het groepsgevoel binnen het familiale Volley Venus Oostkamp wordt zoveel mogelijk bevorderd zodat iedereen zich betrokken voelt bij het geheel en niet alleen bij de eigen ploeg. Volley Venus Oostkamp wil deze kwaliteit en dit groepsgevoel realiseren in een aangename familiale sfeer.
Alhoewel inzet, discipline en engagement belangrijk zijn (verwoord in het clubreglement), moet tezelfdertijd iedereen zich goed voelen binnen de club. Daardoor is het belangrijk dat iedereen bijdraagt tot het creëren van een goede sfeer waardoor volleybal echt genieten wordt.

Een positieve uitstraling zoals sportiviteit, fair play en team spirit draagt bij tot een positief imago van de club naar de buitenwereld toe. Volley Venus Oostkamp wil een brede waaier aan volleybalmogelijkheden aanbieden: van initiatie (U9) over jeugdwerking (competitiesport) tot een seniorenploeg voor onze dames.

Op al deze niveaus is en blijft volleybal een ploegsport. Dit betekent dat men zich inzet voor de ploeg. De keuze voor één van deze mogelijkheden is niet zonder gevolgen: hoe hoger het niveau, hoe hoger het engagement (bijvoorbeeld inzake tijdsbesteding) dat kan gevraagd worden.

Het bestuur engageert zich om steeds binnen de beschikbare financiële middelen te blijven werken zodat een duurzame toekomst voor de club gegarandeerd blijft. 

 

Missie:

“Het verzekeren, binnen de beschikbare middelen, van een kwalitatief hoogstaand aanbod van volleybalmogelijkheden voor onze Oostkampse jeugd, dit voor elk niveau, en in een aangename sfeer.”

Waarden:

 • Inzet voor de ploeg en de club
 • Fair – play en sportiviteit
 • Discipline
 • Een gezonde ambitie en engagement of “ambitie binnen ieders mogelijkheden”
 • Respect voor mens en materiaal

Doelstellingen en strategie:

 • Jaarlijks minstens één jeugdploeg kampioen zien spelen.
 • Elke speler / speelster voldoende speelkansen geven.
 • De kwalitatief hoogstaande jeugdwerking blijven doortrekken.
 • Resultaten boeken met zeer gemotiveerde trainers, ploegafgevaardigden en vrijwilligers.

De belangrijkste randvoorwaarden voor het behalen van deze sportieve doelstellingen blijven de financiële haalbaarheid en de financiële gezondheid van de club.

 

Sterkten:

 • Sportief:
  Blijven werken aan een stevige basis door goede opleidingen te geven aan de eigen jeugd en elk eerlijke speelkansen te geven.
  Zorgen voor nog grotere naambekendheid in de regio.
  Verder bouwen aan een toekomstgericht senioren damesteam in de provinciale reeksen.
 • Financieel:
  De toestand is gezond en de club heeft geen schulden. De sponsorinkomsten zijn slechts een klein deel van de inkomsten. Op die manier is het voortbestaan van de club niet afhankelijk van de goodwill van een bepaalde sponsor.
  Echter zijn sponsorgelden mooie extra’s voor het uitbouwen van een stabiele club, zeker wanneer we als club verder willen doorgroeien.
 • Bestuurlijk:
  Een groep gedreven ’trekkers’ die de club reeds jarenlang onderbouwt. Een zorgvuldig uitgebouwde bestuursstructuur met mensen die elk hun sterktes hebben.
  Een goed imago is hierbij van belang.

 

Het bestuur van Volley Venus Oostkamp