Covid-19 heeft de hele wereld op z’n kop gezet. Ook de sportwereld moet daarvan de gevolgen dragen.

Nu het nieuwe seizoen stilaan van start gaat, is het van belang om duidelijke afspraken te maken met betrekking tot de trainingen en wedstrijden. Om het jullie makkelijk te maken, wordt hieronder een overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen:

de spelers en speelsters gebruiken enkel gedesinfecteerd materiaal dat door de club beschikbaar wordt gesteld.

er wordt geen materiaal uitgewisseld tussen de verschillende trainingsgroepen vooraleer het allemaal grondig gedesinfecteerd werd na gebruik.

ook al legt Volley Vlaanderen ons geen beperkingen op voor afstandsregels voor spelers en speelsters onder de 18 jaar, zullen onze trainers toch proberen om oefeningen te geven waar onderling lichamelijk contact tussen spelers en speelsters beperkt zal blijven.

de spelers en speelsters raken geen net of palen aan. De trainers zetten de netten op.

de spelers en speelsters wassen en desinfecteren de handen en onderarmen vóór de start van de trainingen! Wij vragen of de spelers en speelsters hun eigen alcoholgel kunnen meebrengen naar training!!!

de spelers en speelsters komen aan net voor de start van de training begint en vertrekken onmiddellijk na het einde van de training. Geen afspraak voor of na de training voor een leuk onderonsje, hoe verleidelijk het ook mag klinken…

spelers en speelsters boven de 12 jaar vragen we om bij alle verplaatsingen binnen de sporthal een mondmasker te gebruiken. Dit geldt dus bij het binnenkomen van de sporthal, bij het verlaten van de sporthal maar ook bijvoorbeeld bij een toiletbezoek. Voor kinderen onder de 12 jaar is deze maatregel niet van toepassing, maar wenst u daar als ouder toch op aan te dringen, dan maken we daar als club uiteraard geen probleem van.
Uiteraard is het dragen van een mondmasker tijdens de training zelf niet noodzakelijk.

onze trainers en trainsters dragen gedurende de volledige training een mondmasker en raken de kinderen niet aan. Ook de nodige afstand tussen trainer en speler of speelster zal ten allen tijde gerespecteerd worden.

er wordt ons als club gevraagd om van elke training gedurende 14 dagen een lijst bij te houden met de aanwezige spelers en speelsters. Dit in het kader van mogelijke contact tracing. Na 14 dagen wordt deze lijst vernietigd (en wordt dus voor geen enkel ander doeleind gebruikt).

mocht een speler of speelster ziek worden en positief testen op covid-19, gelieve dan zo spoedig mogelijk onze club op de hoogte te brengen. Dan kunnen wij op basis van de lijsten de nodige gegevens van de andere aanwezigen op die training doorgeven in functie van de contact tracing. Gelieve dergelijke berichten door te mailen aan Inge op volgend mailadres: inge.boeckaerts@volleyoostkamp.be

en misschien de belangrijkste richtlijn: laat bovenstaande jullie niet afschrikken en laat de spelers en speelsters in de eerste plaats opnieuw genieten van de trainingen. Iedereen heeft al lang genoeg moeten wachten op wat sportieve actie 😃